Mercedes-Benz

Historia firmy.

Historia firmy.

Od początku naszej działalności do dziś.

ZTE RADOM Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnią tradycją w usługach transportowych standardowych i specjalistycznych na terenie całej Polski, Europy i częsci pozostałych rejonów świata.

Dzięki doświadczeniu jakie posiadamy, jesteśmy w stanie wykonać najbardziej skomplikowaną usługę transportową zarówno drogą lądową, wodną jak i powietrzną.

1969r. - Powołany został zakład pod nazwą "Zespół Baz Produkcyjno-Remontowych Energetyki w budowie"
1973r. - "Zespół Baz Produkcyjno-Remontowych Energetyki" został przekształcony w Zakład Remontowy Transportu Energetyki.
1976r. - Rozpoczęcie działalności transportu ultraciężkiego dla potrzeb systemu energetycznego całego kraju.
1977r. - Przekształcenie w Zakład Transportu Energetyki w Radomiu.
1990r. - Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Transportu Energetyki w Radomiu zaczęło funkcjonować jako samodzielny podmiot gospodarczy.
07.2001r. - prywatyzacja i rozpoczęcie działalności jako ZTE RADOM Sp. z o.o.
08.2002 r. - Utworzenie Oddziału w Gorzycach, który powstał na bazie wykupionego majątku Wydziału Transportu FEDERAL MOGUL GORZYCE S.A.

Od początku działaności zajmowaliśmy się naprawą samochodów ciężarowych, przyczep i naczep rozwijając się wraz z postępem techniki motoryzacyjnej.

Serwis w Gorzycach zajmuje się naprawą samochodów ciężarowych Mercedes-Benz od 1994 roku i trwa to do dnia dzisiejszego.